Informatie over het symposium

Tijdens het feestelijke symposium zetten we de vijftigjarige in het zonnetje. We kijken terug, staan stil bij hoe gebouw en campus nu functioneren en blikken vooruit naar de toekomst. In het programma is veel aandacht voor de ruimtelijke geschiedenis en architectuur van de VU Campus en de wijdere omgeving van Buitenveldert en Zuidas.

Ochtend
Inloop: 10:15 uur
Aanvang: 10:30 uur

Opening:  Jeroen Geurts, rector magnificus VU Amsterdam
Introductie: Freek Schmidt, hoogleraar geschiedenis van de architectuur en de leefomgeving
Ab Flipse: ‘VU-campus tussen ideaal en werkelijkheid: Universiteit en campus in een veranderende omgeving, 1953-2023’
Minke Walda: ‘De Vrije Universiteit in Buitenveldert: een ‘architectonisch-stedebouwkundig’ perspectief, 1950-1973'

koffie- en theepauze

Imke van Hellemondt: 'Het landschap van de campus’
Iris Burgers: ‘Het leergebouw: een duurzame opgave’
Reinout Klarenbeek: Korte toelichting op de maquette tentoonstelling

lunch met wandelingen door en rond het hoofdgebouw en de campus: 12:50 - 14:30 uur

Middag
Aanvang: 14:30 uur

Sander Nelissen, Wessel de Jonge Architecten
Kirsten Hannema, architectuur-criticus en journalist, waaronder de Volkskrant

theepauze

Ton Schaap, realurbanism
Franc van Nunen, Facilitaire Campus Organisatie
Rondetafeldiscussie: 16:30 – 17:00 uur

borrel: 17:00 uur

Voor meer informatie over deze dag klik hier.


De dag wordt georganiseerd door de leerstoel geschiedenis van de architectuur en de leefomgeving en universiteitshistoricus Ab Flipse, in nauwe samenwerking met en ondersteuning van de Faculteit der Geesteswetenschappen, de VUvereniging, het onderzoeksinstituut CLUE+, de Universiteitsbibliotheek (Bijzondere Collecties), de afdeling Documentmanagement en Archief (DMA) en de Facilitaire Campus Organisatie (FCO).