Steun het VUfonds en maak het verschil

Ieder jaar zet het VUfonds zich samen met zijn donateurs in voor drie doelen, gericht op onderwijs, onderzoek en het VU-erfgoed. Naast dat je deze doelen ieder afzonderlijk kan steunen, is het ook mogelijk een generieke gift over te maken aan het VUfonds. Alle generieke giften worden evenredig verdeeld over alle projecten uit deze campagne. Dit jaar hopen wij met jou de volgende doelen te steunen: 

  • De smartphone app van onderzoeker Marit Sijbrandrij die bijdraagt aan het verbeteren van het mentale welzijn van getraumatiseerde vluchtelingen;
  • Ondersteuning voor eerstegeneratiestudenten met het programma Better Prepared, waarin zij begeleid worden door studenten die zelf eerder voor deze uitdaging hebben gestaan;
  • Digitalisering van het archief van VU-oprichter Abraham Kuyper, waardoor het unieke karakter van de VU beter in beeld wordt gebracht.

Om een generieke gift over te maken aan het VUfonds, kun je het formulier op deze pagina gebruiken.

Hartelijk dank voor je bijdrage!

 

 

Met het afronden van de donatie ga ik akkoord met de Privacyverklaring VU Fondsenwerving.